ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI EC‐INTERIÉRY s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informují o tom, jak EC‐INTERIÉRY s.r.o., IČ:25329804, se sídlem Resslova 221/21, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jen „Společnost“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s poskytováním služeb Společností.